za distribuciju i opskrbu plinom

Prijava stanja plinomjera

Kako do priključka

Cijena plina

Cijena usluga

Zakoni i propisi

Dimnjačarstvo

Plinska instalacija - izvođači

Serviseri plinskih trošila

Odluke, akti

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)